• |
 • Email: kontakt@infaktura.pl


Rejestracja  

Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne dla założenia konta w serwisie i nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec właściciela serwisu. Wypełniając formularz oraz wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zapoznałem/łam się oraz akceptuję regulamin dostępny na stronie http://infaktura.pl/regulation. Wypełniając formularz wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach dokonania rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Funkcje programu:  

 • Wystawianie Faktur (fakturowanie)
 • Faktura VAT
 • Faktura do paragonu
 • Faktura pro-forma
 • Korekta
 • Własna baza towarów i usług
 • Własna baza kontrahentów
 • Wydruki PDF
 • Własne logo na fakturze
 • Ewidencja sprzedaży